Zde může být obrázek školy.

2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek
Adresa školy: Ulice: J. A. Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:Mgr. Michal Divíšek
Kontakt na školu Telefon: 382 521 375
Email: 2.zsmilevsko@jakmilevsko.cz
Web: http://www.2zsmilevsko.cz/
IČ:71000364
RED-IZO:650038410
Zřizovatel:Město Milevsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: J. A. Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:108053792
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 420
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny,
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:114600074
Školní klub
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:150038445
Školní jídelna
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:108054799