Zde může být obrázek školy.

2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek
Adresa školy: Ulice: J. A. Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:Mgr. Michal Divíšek
Kontakt na školu Telefon: 382 521 375
Email: 2.zsmilevsko@jakmilevsko.cz
Web: http://www.2zsmilevsko.cz/
IČ:71000364
RED-IZO:650038410
Zřizovatel:Město Milevsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: J. A. Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:108053792
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 410
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, chemie, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, literárně-dramatické, programování/robotika, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:114600074
Školní klub
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:150038445
Školní jídelna
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 1023
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 19
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 375
IZO:108054799