Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Ředitel:Mgr. Kamila Nacházelová
Kontakt na školu Telefon: 487 861 143
Email: zs.zandov@tiscali.cz
Web: www.zszandov.cz
IČ:70982074
RED-IZO:650039017
Zřizovatel:Město Žandov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lužická 298
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:107560909
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 65
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
IZO:102145733
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 98
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.4.2017
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:116000414
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lužická 298
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:102629561