Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Ředitel:Mgr. Kamila Nacházelová
Kontakt na školu Telefon: 487 861 143
Email: zs.zandov@tiscali.cz
Web: www.zszandov.cz
IČ:70982074
RED-IZO:650039017
Zřizovatel:Město Žandov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lužická 298
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:107560909
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 65
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
IZO:102145733
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 79
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronický vrátník
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 200
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:116000414
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lužická 298
Obec: Žandov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 07
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 143
Fax: 487 827 687
IZO:102629561