Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice:
Obec: Chroustovice 166
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Ředitel:Mgr. Marie Houdková
Kontakt na školu Telefon: 469 674 126
Email: zschroustovice@centrum.cz
Fax: není
IČ:71005111
RED-IZO:650039254
Zřizovatel:Městys Chroustovice
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice:
Obec: Chroustovice 213
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:107581931

Základní škola

Adresa: Ulice:
Obec: Chroustovice 166
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:102142335
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 127
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Inkluze v praxi, SYPO, Šablony1, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: člen sítě zabývající se ekologickou výchovou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: klasické
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, technické, Pionýr, z.s., jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice:
Obec: Chroustovice 166
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:117200182

Školní jídelna

Adresa: Ulice:
Obec: Chroustovice 166
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:102806152