Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice:
Obec: Chroustovice 166
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Ředitel:Mgr. Marie Houdková
Kontakt na školu Telefon: 469 674 126
Email: zschroustovice@centrum.cz
Web: www.zschroustovice.cz
IČ:71005111
RED-IZO:650039254
Zřizovatel:Městys Chroustovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 213
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:107581931
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 166
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:102142335
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 127
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Inkluze v praxi, SYPO, Šablony1, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: člen sítě zabývající se ekologickou výchovou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: klasické
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: Pionýr, z.s., jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 166
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:117200182
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 166
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 126
IZO:102806152