Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Šumavské Hoštice 21
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 71
Ředitel:Mgr. Petra Vaňková
Kontakt na školu Telefon: 388 421 118
Email: zsamssumavskehostice@seznam.cz
IČ:71003541
RED-IZO:650041038
Zřizovatel:Obec Šumavské Hoštice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Šumavské Hoštice 64
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 71
Kontakt na školu: Telefon: 388 421 118
IZO:107534282
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 24
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2018-2019.pdf (1037,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Školní vzdělávací program: ŠVP_Šumavské Hoštice_mateřská škola_od 1.9.2017.pdf (900,3 KB)
Školní řád: OR_ P_2005_skolni_rad_pravidla hodnoceni_vysledku_vzdelavani_1.9.2017.pdf (836,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: se základními školami, se složkami IZS
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika
Specifické formy podpory dětem: pro děti se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Šumavské Hoštice 21
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 71
Kontakt na školu: Telefon: 388 421 118
IZO:107722127
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 118
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018, 17.4.2019,16.4.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: uzamykatelný vstup s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: 1_ŠVP_Šumavské_Hoštice_1.9.2016_s Dodatkem č. 1 od 1. 9. 2017.pdf (966,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_Šumavské Hoštice_školní družina.pdf (401,1 KB)
Školní řád: OR_ P_2005_skolni_rad_pravidla hodnoceni_vysledku_vzdelavani_1.9.2017.pdf (836,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_o_činnosti_školy_17_18.pdf (1326,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny
Domácí spolupráce : se středními školami, s firmami, s živnostníky, se složkami IZS
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Specifická práce s žáky slabšími i nadanými
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, zdravotnické, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Šumavské Hoštice 21
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 71
Kontakt na školu: Telefon: 388 421 118
IZO:114700222
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Šumavské Hoštice 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 71
Kontakt na školu: Telefon: 388 421 118
IZO:102487901