Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náves 43
Obec: Vlkoš
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 19
Ředitel:Mgr. Marie Uhlířová
Kontakt na školu Telefon: 722 315 535
Email: zsvlkos@seznam.cz
Web: www.zsvlkos.cz
IČ:70989362
RED-IZO:650041674
Zřizovatel:Obec Vlkoš
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Náves 43
Obec: Vlkoš
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 19
Kontakt na školu: Telefon: 581 223 030
IZO:107631717
Základní škola
Adresa: Ulice: Náves 43
Obec: Vlkoš
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 19
Kontakt na školu: Telefon: 581 223 030
IZO:102592870
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 32
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Náves 43
Obec: Vlkoš
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 19
Kontakt na školu: Telefon: 581 223 030
IZO:172103436
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Náves 43
Obec: Vlkoš
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 19
Kontakt na školu: Telefon: 581 223 030
IZO:120201518