Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lobodice 39
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Ředitel:PaedDr. Jana Blažková
Kontakt na školu Telefon: 581 731 732
Email: zslobodice@centrum.cz
Web:
IČ:70987548
RED-IZO:650041780
Zřizovatel:Obec Lobodice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lobodice 246
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 732
IZO:107631865
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškolka
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, osobní každodenní setkání
Základní škola
Adresa: Ulice: Lobodice 39
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 732
IZO:102592641
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 35
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Les ve škole, M.R.K.E.V
Certifikáty škol: Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lobodice 39
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 732
IZO:120201330
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lobodice 246
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 732
IZO:120200732
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18-24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne