Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dub, okres Prachatice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dub, okres Prachatice
Adresa školy: Ulice: Dub 102
Obec: Dub u Prachatic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 25
Ředitel:Mgr. Radka Matušková
Kontakt na školu Telefon: 388 328 127
Email: skola@zsdub.cz
Web: www.zsdub.cz
IČ:70989095
RED-IZO:650042093
Zřizovatel:Městys Dub
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dub 102
Obec: Dub u Prachatic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 25
Kontakt na školu: Telefon: 388 328 127
IZO:107534398
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 20
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Dub 102
Obec: Dub u Prachatic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 25
Kontakt na školu: Telefon: 388 328 127
IZO:107721902
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 21
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Férová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dub 102
Obec: Dub u Prachatic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 25
Kontakt na školu: Telefon: 388 328 127
IZO:114700281
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:15- 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dub 102
Obec: Dub u Prachatic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 25
Kontakt na školu: Telefon: 388 328 127
IZO:102487634
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26- 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne