Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Ředitel:Mgr. Dagmar Sieglová
Kontakt na školu Telefon: 494 388 120
Email: zs.cermna@iol.cz
Web: www.cermna-n-orl.cz/masarykova-zs-a-ms
IČ:75017971
RED-IZO:650042662
Zřizovatel:Obec Čermná nad Orlicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Malá Čermná 136
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
Fax: 494 388 120
IZO:107585481
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 27
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Duhová školka - příroda
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
Fax: 494 388 120
IZO:102390410
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 53
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální péče speciálního pedagoga, malý počet žáků ve skupině.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, společenské hry, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
Fax: 494 388 120
IZO:117600211
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
Fax: 494 388 120
IZO:102854939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Malá Čermná 136
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
Fax: 494 388 120
IZO:150074379
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne