Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Ředitel:Mgr. Dagmar Sieglová
Kontakt na školu Telefon: 494 388 120
Email: zs.cermna@iol.cz
Web: www.cermna-n-orl.cz/masarykova-zs-a-ms
IČ:75017971
RED-IZO:650042662
Zřizovatel:Obec Čermná nad Orlicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Malá Čermná 136
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
IZO:107585481
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 27
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Duhová školka - příroda
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
IZO:102390410
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 53
Aktuální počet žáků: 42
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální péče speciálního pedagoga, malý počet žáků ve skupině.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, taneční
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
IZO:117600211
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 20 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 15.45
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Malá Čermná 140
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
IZO:102854939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Malá Čermná 136
Obec: Čermná nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 25
Kontakt na školu: Telefon: 494 388 120
IZO:150074379
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne