Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tábor - Čekanice, Průběžná 116

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tábor - Čekanice, Průběžná 116
Adresa školy: Ulice: Průběžná 116
Obec: Tábor - Čekanice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr. Hana Dolejší
Kontakt na školu Telefon: 381 281 301
Email: reditelka@zscekanice.cz
Web: www.zscekanice.cz
IČ:75001209
RED-IZO:650043031
Zřizovatel:Město Tábor
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Blanická 2705
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 281 301
IZO:107535441
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 130
Aktuální počet dětí: 130
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 20, 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Průběžná 116
Obec: Tábor - Čekanice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 281 301
Fax: 381 282 975
IZO:107722453
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 144
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 20, 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: zastávka MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Průběžná 116
Obec: Tábor - Čekanice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 281 301
IZO:114900272
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blanická 2705
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 281 301
IZO:102675724
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Průběžná 116
Obec: Tábor - Čekanice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 281 301
IZO:150076096
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne