Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64
Adresa školy: Ulice: Míkova 64
Obec: Tábor - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Ředitel:Mgr. Hana Saláková
Kontakt na školu Telefon: 381 253 340
Email: zs.mesice@volny.cz
Web: www.zsmesice.cz
IČ:75001187
RED-IZO:650043103
Zřizovatel:Město Tábor
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Míkova 416
Obec: Tábor - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 340
Fax: není
IZO:107535459
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 56
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD č. 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00 do 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Míkova 64
Obec: Tábor - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 340
Fax: není
IZO:107722518
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD č. 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků se zdravotním postižením, zapojení asistentů pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Míkova 43
Obec: Tábor - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 340
Fax: není
IZO:114900183
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Míkova 416
Obec: Tábor - Měšice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 56
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 340
Fax: není
IZO:102415781
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne