Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří
Adresa školy: Ulice: Svatá Maří 2
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Ředitel:Renata Gaudníková
Kontakt na školu Telefon: 388 415 624
Email: zs.svata.mari@seznam.cz
Web: http://www.zssvatamari.cz/
IČ:70979537
RED-IZO:650043235
Zřizovatel:Obec Svatá Maří
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Svatá Maří 2
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 624
IZO:107534321
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatá Maří 2
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 624
IZO:102101141
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): 1 x za čtvrtletí
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek na vstupních dveřích
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce : Okolní málotřídní školy, Policie ČR, ZHS České Budějovice, Záchranná služba, DDM Vimperk, ŠUNAP, BESIP, PPP Prachatice, MěKS Vimperk, ZUŠ Vimperk, Jihosepar Vimperk, Skládka odpadů Vimperk, MAS Šumavsko, Divadla Zvoneček, Pohoda, Z beny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků, pedagogická podpora
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, Náboženství
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Škoní družina
Adresa: Ulice: Svatá Maří 2
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 624
IZO:114700044
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Svatá Maří 84
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 415 624
IZO:102487570