Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Olšany 64
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Ředitel:Mgr. Jana Kuchtíková
Kontakt na školu Telefon: 583 247 111
Email: zsolsany@centrum.cz
Web: www.olsany.cz
IČ:70992771
RED-IZO:650043243
Zřizovatel:Obec Olšany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olšany 75
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 111
Fax: není
IZO:107632748
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 29
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 360
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olšany 64
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 111
Fax: není
IZO:102668655
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 36
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, programování/robotika, ICT, taneční, přírodovědné, rukodělné, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Olšany 64
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 111
Fax: není
IZO:120300982
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Olšany 75
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 111
Fax: není
IZO:102992827