Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Adresa školy: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 45
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Ředitel:Mgr. Drahoslava Tůmová
Kontakt na školu Telefon: 778 472 225
Email: tumova@skolaslatina.cz
Web: skolaslatina.cz
IČ:70980730
RED-IZO:650043448
Zřizovatel:Obec Slatina nad Zdobnicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 270
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 238
Fax: 494 594 238
IZO:107585758
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 45
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 274
Fax: 494 377 594
IZO:102390738
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.05
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25 h
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Certifikáty škol: Aktivní škola
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v Oldrzychowicích (Polsko)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Speciální vzdělávací potřeby, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, přes wi-fi a notebook učitele, dataprojektor v každé učebně
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, přírodovědné, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 270
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 274
Fax: není
IZO:117600377
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 45
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 274
Fax: není
IZO:168100690
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 45
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 274
Fax: není
IZO:102866082
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Slatina nad Zdobnicí 270
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 56
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 274
Fax: není
IZO:168100801
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne