Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Školou 209
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Ředitel:Mgr. Radim Voštinka
Kontakt na školu Telefon: 585 964 017
Email: info@skoladub.cz
Web: www.skoladub.cz
IČ:70987025
RED-IZO:650044266
Zřizovatel:Městys Dub nad Moravou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sokolská 316
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 964 017
Fax: není
IZO:107626454
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 68
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Školou 209
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 964 017
Fax: není
IZO:102320322
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 317
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, Taneční průprava
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické, společenské hry, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 95
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 964 017
Fax: není
IZO:119900386
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: od nejmladších po nejstarší až do výše kapacity ŠD
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 do 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:10 do 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 95
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 964 290
Fax: není
IZO:102892865
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 -30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Sokolská 316
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 964 017
Fax: není
IZO:150073631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 -30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol