Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 61
Obec: Javorník
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Mgr. Jiří Konopáč, pověřen výkonem funkce ředitele
Kontakt na školu Telefon: 461 532 585
Email: skola.javornik@seznam.cz
Web: www.zsms-javornik.cz
IČ:75016001
RED-IZO:650045670
Zřizovatel:Obec Javorník
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 26
Obec: Javorník
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:007587317
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzamčené dveře se zvonkem
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: podpora logopedické prevence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, internetové stránky, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 61
Obec: Javorník
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:002506238
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 32
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzavřené dveře, zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: školní arboretum, v každé učebně se nachází prostor vymezený pro hry a trávení volného času, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, internetové stránky školy www.zsms-javornik.cz, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 61
Obec: Javorník
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:117800201
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 26
Obec: Javorník
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:002890976