Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: Javorník 61
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Mgr. Jiří Konopáč, pověřen výkonem funkce ředitele
Kontakt na školu Telefon: 461 532 585
Email: skola.javornik@seznam.cz
Web: www.zsms-javornik.cz
IČ:75016001
RED-IZO:650045670
Zřizovatel:Obec Javorník
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Javorník 26
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:007587317
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzamčené dveře se zvonkem
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: podpora logopedické prevence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, internetové stránky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Javorník 61
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:002506238
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzavřené dveře, zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: 2017_2018.pdf (350,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní arboretum, v každé učebně se nachází prostor vymezený pro hry a trávení volného času
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, internetové stránky školy www.zsms-javornik.cz, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Javorník 61
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:117800201
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Javorník 26
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 585
IZO:002890976