Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 49
Obec: Žinkovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 54
Ředitel:Mgr. Šárka Skalová
Kontakt na školu Telefon: 371 593 123
Email: zs.zinkovy@seznam.cz
Web: http://www.zszinkovy.cz
IČ:75005964
RED-IZO:650047605
Zřizovatel:Městys Žinkovy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Žinkovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 54
Kontakt na školu: Telefon: 371 593 377
IZO:107544423
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Žinkovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 54
Kontakt na školu: Telefon: 371 593 123
IZO:102276064
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 130
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva ZŠ 15-16.doc (306,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Domácí spolupráce : Gymnázium Blovice, ZČU Plzeň, OSPOD
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: práce s integrovanými žáky - IVP, AP; nadaní žáci - IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Žinkovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 54
Kontakt na školu: Telefon: 371 593 123
IZO:115500171
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Žinkovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 54
Kontakt na školu: Telefon: 371 593 378
IZO:102628157