Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Přerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Přerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křenovice 4
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Veronika Gambová
Kontakt na školu Telefon: 581 769 008
Email: zs.ms.krenovice@seznam.cz
Web: zsmskrenovice.skolniweb.cz
IČ:70992886
RED-IZO:650048211
Zřizovatel:Obec Křenovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Křenovice 69
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 008
IZO:107631792
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 44
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: saunování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Křenovice 4
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 008
IZO:108049663
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 36
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: telefon, přítomnost dozoru
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, slabší žáci, žáci se specifickými poruchami učení a chování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Křenovice 4
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 008
IZO:120201267
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30-7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40-15,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna- výdejna
Adresa: Ulice: Křenovice 4
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 008
IZO:120201275