Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Ředitel:Mgr. Martin Bartoš
Kontakt na školu Telefon: 499 431 177
Email: zskuncicenl@seznam.cz
Web: http://www.zskuncicenl.cz
IČ:75015960
RED-IZO:650048431
Zřizovatel:Obec Kunčice nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 88
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 431 177
IZO:107588170
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 32
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 140
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 431 177
IZO:102578150
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 24
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 431 177
IZO:117900583
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 88
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 431 177
IZO:102918112
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-26 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice nad Labem 73
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 431 177
IZO:102906424
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-26 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne