Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou
Adresa školy: Ulice:
Obec: Jarošov nad Nežárkou 136
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 41
Ředitel:Mgr. Martina Plášilová
Kontakt na školu Telefon: 384 396 123
Email: skola@zsjarosovnn.cz
IČ:70985111
RED-IZO:650051041
Zřizovatel:Obec Jarošov nad Nežárkou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jarošov nad Nežárkou 162
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 41
Kontakt na školu: Telefon: 384 396 123
IZO:107532271
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jarošov nad Nežárkou 136
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 41
Kontakt na školu: Telefon: 384 396 123
IZO:107720922
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 51
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Jarošov nad Nežárkou 136
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 41
Kontakt na školu: Telefon: 384 396 123
IZO:114400598
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Jarošov nad Nežárkou 162
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 41
Kontakt na školu: Telefon: 384 396 123
IZO:102503711