Logo školy

Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 103
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Ředitel:Mgr. Jolana Sejbalová
Kontakt na školu Telefon: 461 329 122,73
Email: zs.mtrnavka@mtr.cz
Web: www.zsmtrnavka.cz
IČ:71011731
RED-IZO:650052081
Zřizovatel:Obec Městečko Trnávka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 161
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Kontakt na školu: Telefon: 461 329 122
Fax: 461 329 122
IZO:007587031
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet dětí: 47
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 103
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Kontakt na školu: Telefon: 461 329 122
Fax: 461 329 122
IZO:002506955
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 151
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.6.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školnlí družina
Adresa: Ulice: č.p. 103
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Kontakt na školu: Telefon: 461 329 122
Fax: 461 329 122
IZO:117800465
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 103
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Kontakt na školu: Telefon: 461 329 122
Fax: 461 329 122
IZO:002890399
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 161
Obec: Městečko Trnávka
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 41
Kontakt na školu: Telefon: 461 329 122
Fax: 461 329 122
IZO:169100162
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne