Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Orličky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Orličky
Adresa školy: Ulice: č.p. 190
Obec: Orličky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 55
Ředitel:Mgr. Iveta Hocková
Kontakt na školu Telefon: 465 649 229
Email: zsorlicky@tiscali.cz
Web: www.skolaorlicky.cz
IČ:70989222
RED-IZO:650052307
Zřizovatel:Obec Orličky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 190
Obec: Orličky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 55
Kontakt na školu: Telefon: 465 649 229
IZO:107589605
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 190
Obec: Orličky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 55
Kontakt na školu: Telefon: 465 649 229
IZO:102642265
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 21
Aktuální počet žáků: 7
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: škola je zamčena, vstup po zazvonění
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 190
Obec: Orličky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 55
Kontakt na školu: Telefon: 465 649 229
IZO:118000861
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 190
Obec: Orličky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 55
Kontakt na školu: Telefon: 465 649 229
IZO:102930481