Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 310
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Ředitel:Mgr. Leona Dufková
Kontakt na školu Mobil: 776718555, 605402931
Email: l.dufkova@zsjaromerice.cz
Web: http://www.zsjaromerice.cz
IČ:70985758
RED-IZO:650052960
Zřizovatel:Obec Jaroměřice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Kontakt na školu: Telefon: 461 325 064
IZO:007586914
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 310
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Kontakt na školu: Telefon: 461 326 446
Fax: 461 326 446
IZO:002506505
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 144
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: domovní telefon s elektronickým otevíráním dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 6:00 družina, ostatní žáci od 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, biologie, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Gymnázium Jevíčko, Základní škola Velké Opatovice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 310
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Kontakt na školu: Telefon: 731 387 535
IZO:117800376
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 310
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Kontakt na školu: Telefon: 731 470 969
IZO:002890160
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Jaroměřice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 44
Kontakt na školu: Telefon: 461 325 064
IZO:150074590