Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Mžany 62
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Ředitel:Mgr. Tomáš Zahradníček
Kontakt na školu Telefon: 498 773 923
Email: info@zsmzany.cz
Web: www.zsmzany.cz
IČ:71004475
RED-IZO:650054881
Zřizovatel:Obec Mžany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mžany 100
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 447 349
IZO:107581213
Základní škola
Adresa: Ulice: Mžany 62
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 447 349
IZO:102066582
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 58
Aktuální počet žáků: 23
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mžany 62
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 447 349
IZO:117100773
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mžany 100
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 447 349
IZO:102790116