Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: č.p. 147
Obec: České Libchavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 14
Ředitel:Mgr. Iva Kalvachová
Kontakt na školu Telefon: 465 582 116
Email: zsclib@seznam.cz
Web: www.skolaceskelibchavy.cz
IČ:75015145
RED-IZO:650055756
Zřizovatel:Obec České Libchavy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 160
Obec: České Libchavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 14
Kontakt na školu: Telefon: 465 582 117
IZO:107589893
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 147
Obec: České Libchavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 14
Kontakt na školu: Telefon: 465 582 116
IZO:102642079
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, Zdravá škola, Ovoce do škol, Čtení pomáhá
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, bowling
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, webové stránky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 147
Obec: České Libchavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 14
Kontakt na školu: Telefon: 465 582 116
IZO:118000811
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 160
Obec: České Libchavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 14
Kontakt na školu: Telefon: 465 582 116
IZO:102942153