Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Horní Vltavice 19
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 91
Ředitel:Mgr. Iva Landgráfová
Kontakt na školu Telefon: 797 991 977
Email: skolavltavice@seznam.cz
Web: http://www.skolavltavice.estranky.cz/
IČ:70986282
RED-IZO:650055900
Zřizovatel:Obec Horní Vltavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Vltavice 3
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 91
Kontakt na školu: Telefon: 797 991 955
IZO:107534169
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Vltavice 19
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 91
Kontakt na školu: Telefon: 797 991 977
IZO:107721911
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 19
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Vltavice 3
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 91
Kontakt na školu: Telefon: 797 991 977
IZO:114700028
Školnlí jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Vltavice 3
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 91
Kontakt na školu: Telefon: 797 991 977
IZO:102487456