Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Hlušice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Hlušice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hlušice 144
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Ředitel:PaedDr. Marcela Vaňková
Kontakt na školu Telefon: 495 483 418
Email: zs.hlusice@tiscali.cz
Web: www.zshlusice.webzdarma.cz
IČ:75015692
RED-IZO:650056191
Zřizovatel:Obec Hlušice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hlušice 169
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Kontakt na školu: Telefon: 495 483 418
IZO:107580896
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 41
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hlušice 144
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Kontakt na školu: Telefon: 495 483 418
IZO:102078084
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 179
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, technické, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hlušice 144
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Kontakt na školu: Telefon: 495 483 418
IZO:117100081
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hlušice 144
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Kontakt na školu: Telefon: 495 483 418
IZO:102778621
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hlušice 169
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 56
Kontakt na školu: Telefon: 495 483 418
IZO:117100013
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol