Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rokytnice 89
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Ředitel:Mgr. Lenka Hilbertová
Kontakt na školu Telefon: 581 211 850
Email: skola@obecrokytnice.cz
Web: www.skolarokytnice.cz
IČ:75029201
RED-IZO:650056612
Zřizovatel:Obec Rokytnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rokytnice 24
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Kontakt na školu: Telefon: 581 211 850
IZO:107631822
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 60
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6.15
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rokytnice 89
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Kontakt na školu: Telefon: 581 211 850
IZO:102592691
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 105
Aktuální počet žáků: 80
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, mléko, Zdravé zuby
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rokytnice 89
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Kontakt na školu: Telefon: 581 211 850
IZO:120201348
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rokytnice 24
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Kontakt na školu: Telefon: 581 211 850
IZO:120200708
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Rokytnice 89
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 04
Kontakt na školu: Telefon: 581 211 850
IZO:172101417