Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: č.p. 115
Obec: Verměřovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 52
Ředitel:Mgr. Jitka Dušková
Kontakt na školu Telefon: 465 642 679
Mobil: 606 581 293
Email: zsvermerovice@seznam.cz
Web: www.zsvermerovice.cz
IČ:75015030
RED-IZO:650057511
Zřizovatel:Obec Verměřovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Verměřovice 115
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 679
IZO:150057555
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek a prosklenné dveře
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, internetové stránky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Verměřovice 115
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 679
IZO:102642389
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 62
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.5.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronické, školnice u vstupu do ZŠ po obědě pedagogové V MŠ zvonek a proskenné dveře
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Poslední výroční zpráva: Základní škola a Mateřská škola Verměřovic1.výr. zpr.2018.doc (56,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: 1.stupeň
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Domácí spolupráce : Obes, Hasiči, Sokol
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Verměřovice 115
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 679
IZO:118000624
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Verměřovice 115
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 679
IZO:150057563