Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 139
Obec: Opatov
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 12
Ředitel:Mgr. Iva Hebelková
Kontakt na školu Telefon: 461 593 135
Email: zs.opatov@tiscali.cz
Web: www.zs-opatov.cz
IČ:75015595
RED-IZO:650057988
Zřizovatel:Obec Opatov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 317
Obec: Opatov
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 12
Kontakt na školu: Telefon: 461 593 135
IZO:007587139
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 43
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 139
Obec: Opatov
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 12
Kontakt na školu: Telefon: 461 593 135
IZO:002518074
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 104
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : SDH Opatov
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Vzhldem k malému počtu žáků ve třídách jsme schopni se věnovat žákům s SVP,slabším i s potřebou podpory z důvodů odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 139
Obec: Opatov
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 12
Kontakt na školu: Telefon: 461 593 135
IZO:117800511
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 317
Obec: Opatov
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 12
Kontakt na školu: Telefon: 461 593 135
IZO:002890836
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne