Zde může být obrázek školy.

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice: Sadová 1756
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. Václav Vondra
Kontakt na školu Telefon: 327 315 700
Email: reditel@sadovazs.cz
Web: www.sadovazs.cz
IČ:71176683
RED-IZO:650058135
Zřizovatel:Město Čáslav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sadová 1756
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 315 700
IZO:150058161
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 555
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Skolni-rad-01_09_2021.pdf (2360,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2019_2020.pdf (8448,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, společenské hry, programování/robotika, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sadová 1756
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 315 700
IZO:150058179
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sadová 1756
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 315 700
IZO:150058187