Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Chomutice 162
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Ředitel:Mgr. Hana Tulková
Kontakt na školu Telefon: 493 691 731
Email: zschomutice@seznam.cz
Web:
IČ:70983216
RED-IZO:650060369
Zřizovatel:Obec Chomutice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Chomutice 104
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 731
IZO:107582694
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 38
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 230
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Chomutice 162
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 731
IZO:102206121
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 352
Aktuální počet žáků: 167
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.20
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: skolni-rad_ZS_ 10_20.pdf (647,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_ zpráva_19_20.pdf (711,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní informační systém, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Chomutice 162
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 731
IZO:117300128
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Chomutice 162
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 731
IZO:102818274
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Chomutice 104
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 53
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 731
IZO:150074239
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne