Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Radvanice 171
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Ředitel:Mgr. Robert Hager
Kontakt na školu Telefon: 499 897 624
Email: zsradvanice@seznam.cz
Web:
IČ:75017491
RED-IZO:650060831
Zřizovatel:Obec Radvanice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Radvanice 143
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Kontakt na školu: Telefon: 499 897 624
Fax: 499 897 624
IZO:107588269
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 27
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání dveří, přístup - zvonek
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, angličtina, bruslení, lyžování, plavání, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: není
Domácí spolupráce: BESIP, Požární sbor Trutnov
Mezinárodní spolupráce: Piechowice
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped - preventista
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce
Základní škola
Adresa: Ulice: Radvanice 171
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Kontakt na školu: Telefon: 499 897 624
Fax: 499 897 624
IZO:102578672
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 175
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): součástí třídních schůzek - viz roční plánovací kalendář
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: uzamčené škola, školník, zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Lampionový průvod, Zpívání v kapli, Masopust, Školní akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol: Aktivní škola, partner KHK v programu "Hasík"
Domácí spolupráce : Hasík
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v Piechowicích (Polsko)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), NEPZ (Green life, Blue life, Oko Země...)
Specifické formy podpory žákům: dyslektické asistentky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, literárně-dramatické, technické, hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, vývěska v obci, informace v obecním zpravodaji, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: -
Konec výuky: -
Školní družina
Adresa: Ulice: Radvanice 143
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Kontakt na školu: Telefon: 499 897 624
Fax: 499 897 624
IZO:117900095
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku a také dojíždějící žáci.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Další důležité informace: -
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.00 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Radvanice 171
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Kontakt na školu: Telefon: 499 897 624
Fax: 499 897 624
IZO:102906599
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Radvanice 143
Obec: Radvanice v Čechách
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 12
Kontakt na školu: Telefon: 499 897 624
Fax: 499 897 624
IZO:168100762
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne