Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Školní 81
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Ředitel:Mgr. Zdeňka Hrnčířová
Kontakt na školu Telefon: 499 875 414
Email: zs-ms@janske-lazne.cz
IČ:75016851
RED-IZO:650061152
Zřizovatel:Město Janské Lázně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 251
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 414
IZO:107588820
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 81
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 414
IZO:102578117
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Při příchodu dětí do školy stojí u vstupu p. školnice nebo pověřená osoba. V době vyučování je škola uzamčena.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Černohorská 68
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 414
IZO:117900559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 251
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 414
IZO:102918732
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne