Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Bukovice 47
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Ředitel: Mgr. Lenka Karpfová
Kontakt na školu Telefon: 491 543 405
Email: skola.bu@tiscali.cz
Web: www.zsbukovice.cz
IČ:75016231
RED-IZO:650062469
Zřizovatel:Obec Bukovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bukovice 47
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 543 395
IZO:107583585
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, exkurze, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, osobní setkání
Základní škola
Adresa: Ulice: Bukovice 47
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 543 405
IZO:102254265
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bukovice 47
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 543 405
IZO:117400301
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bukovice 47
Obec: Police nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 54
Kontakt na školu: Telefon: 491 543 395
IZO:102954321