Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rasošky 172
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 552 21
Ředitel:Ing. Monika Zmítková
Kontakt na školu Telefon: 491 810 749
Email: zs.rasosky@seznam.cz
IČ:75016559
RED-IZO:650063546
Zřizovatel:Obec Rasošky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rasošky 172
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 552 21
Kontakt na školu: Telefon: 491 810 749
IZO:107583852
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 55
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.30hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rasošky 172
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 552 21
Kontakt na školu: Telefon: 491 810 749
IZO:108024032
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 47
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00hod
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: interaktivní dotyková tabule
Zájmové činnosti: ICT, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rasošky 172
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 552 21
Kontakt na školu: Telefon: 491 810 749
IZO:117400483
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rasošky 172
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 552 21
Kontakt na školu: Telefon: 491 810 749
IZO:102830916
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne