Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Růžová 12
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Ředitel:Mgr. Zuzana Cabicarová
Kontakt na školu Telefon: 495 421 086
Email: zscernozice@seznam.cz
Web: www.zscernozice.cz
IČ:75001659
RED-IZO:650064852
Zřizovatel:Obec Černožice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Družstevní 190
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Kontakt na školu: Telefon: 495 421 086
IZO:107581558
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:15
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Růžová 12
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Kontakt na školu: Telefon: 495 421 086
IZO:102066477
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlubočnice 19
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Kontakt na školu: Telefon: 495 421 086
IZO:117100064
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,00
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družstevní 190
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Kontakt na školu: Telefon: 495 421 086
IZO:117100790
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne