Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tišnovská 116
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Ředitel:Mgr. Blanka Gaizurová
Kontakt na školu Telefon: 566 789 552
Mobil: 724 335 923
Email: info@specskolabites.cz
Web: http://www.specskolabites.cz
IČ:70831394
RED-IZO:650067754
Zřizovatel:Město Velká Bíteš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tišnovská 116
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 532 602
IZO:102943419
Střední škola
Adresa: Ulice: Tišnovská 116
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu:
IZO:181095726
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 8
Aktuální počet žáků: 7
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.4.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 59
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: snoezelenové prostředí, masáže, specifické terapie, bruslení
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, etoped, arteterapeut
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, rukodělné, zdravotnické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Tišnovská 116
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 532 602
IZO:110250851