Logo školy

Mateřská škola Semínko, obecně prospěšná společnost

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Semínko, obecně prospěšná společnost
Adresa školy: Ulice: Kubatova 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:Magdalena Kapuciánová
Kontakt na školu Telefon: 272 652 171
Email: MSSeminko@seznam.cz
Web: www.msseminko.cz
IČ:27095487
RED-IZO:650068238
Zřizovatel:Emilie Strejčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kubatova 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 652 171
Fax: 271 750 548
IZO:150068247
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 61
Aktuální počet dětí: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): Dny otevřených dveří máme cca 1 krát do měsíce. Informace o nejbližším jsou vždy na webových stránkách.
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí při zápisu.doc (30,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 7-17
Měsíční poplatek/školné v Kč: 8500
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva_2016_2017_.pdf (1267,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola Semínko je soukromou mateřskou školou s environmentálním vzdělávacím programem. Jsme akreditováni MŠMT. Máme 4 třídy, z toho 2 jsou lesní.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Školka blízká přírodě, Les ve škole, Skutečně zdravá škola, Společenství praxe, Mrkvička, Asociace Lesních MŠ, Asociace soukromých MŠ, Přírodní zahrada, Rodiče vítáni, Malý zahradník,
Domácí spolupráce: Toulcův dvůr, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, OMEP (Organizace pro předškolní výchovu), Asociace lesních mateřských škol, střední odborné školy, Základní škola Klíček, MČ Praha 15, MČ Praha 11, policie, hasiči, Zoo, místní farnost,ZUŠ,rodiče dětí
Mezinárodní spolupráce: Evropská dobrovolná služba, UNESCO, Ecnais, Univerzita Rejkjavik, Univerzita Korea, ...
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: výlety na kolech, vodáctví, turistika
Specifické formy podpory dětem: Školka se nachází na farmě domácích zvířat v areálu Toulcova dvora. Podporujeme kontakt dětí s přírodou a získávání si vztahu ke svému okolí. Klademe důraz na častý pobyt dětí venku a na rozvíjení jejich schopností a dovedností hravou formou.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Informování newsletterem, přes webové stránky, Facebook, nástěnky, ankety. Pořádáme pravidelná setkání s rodiči.
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kubatova 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 652 171
Fax: 271 750 548
IZO:150068255