Zde může být obrázek školy.

OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Na Návsi 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Ing. Petra Dobešová
Kontakt na školu Telefon: 323 616 415
Email: info@opengate.cz
Web: http://www.opengate.cz
IČ:27089941
RED-IZO:650068955
Zřizovatel:Open Gate a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Návsi 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 616 740
IZO:181014840
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 111
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2020, 21.1.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 364
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 195000
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: asistenti ve výuce, psychologický tým
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Návsi 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 616 405
IZO:150068964
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 297
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2022, 26.1.2023
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, test studijních předpokladů
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 364
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,20
Roční školné v Kč: 256000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, fyzika, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, bazén, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické, ICT, technické, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní družina
Adresa: Ulice: č.ev. 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 616 740
IZO:181033984
Domov mládeže
Adresa: Ulice: č.ev. 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 161 501
IZO:150068972
Pedagogicko-psychologická poradna
Adresa: Ulice: Na Návsi 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047357
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.ev. 5
Obec: Babice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:150068981
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 48-100,- Kč (oběd nebo celodenní strava)
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano