Zde může být obrázek školy.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Škola / charakteristika školy
Název školy:VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Adresa školy: Ulice: Hasičská 1003/49
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Andrea Pytliková
Kontakt na školu Telefon: 596 764 710
Email: skola@vitkovickastredni.cz
Web: www.vitkovickastredni.cz
IČ:26836025
RED-IZO:650069021
Zřizovatel:VÍTKOVICE, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hasičská 1003
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 764 710
IZO:150069031
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 700
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022 ,14.12.2022, 20.01.2023, 21.01.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Začátek první vyučovací hodiny: teoretické vyučování od 8::00 hod., odborný výcvik od 6:30 hod. a u 1. ročníků od 7:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : EASMUS +
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor nadaných a talentovaných žáků
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, žákovský klub, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hasičská 1003
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 764 710
IZO:181009188