Logo školy

Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Ředitel:Mgr. Ondřej Zaorálek
Kontakt na školu Telefon: 240 200 080
Email: info@dinoskola.cz
Web: http://www.dinoskola.cz
IČ:27091619
RED-IZO:650069595
Zřizovatel:Iveta Páleníčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 481 309
IZO:150069600
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 288
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Roční školné v Kč: 165198
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá a bezpečná škola
Certifikáty škol: Etická škola
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola ve Španělsku
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: nevázané písmo Sassoon
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, společenské hry, taneční, ICT, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 481 309
IZO:161102735
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054078