Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malinovského 280
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Ředitel:Mgr. Karel Durda
Kontakt na školu Telefon: 544 221 610
Email: zvs@sky.cz
Web:
IČ:71197770
RED-IZO:650072031
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Malinovského 280
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 610
IZO:102807582
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 74
Aktuální počet žáků: 54
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: škola pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, IVP
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: logopedický kroužek
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Malinovského 280
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu:
IZO:181089114
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 8
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Charakteristika školy
Zaměření :
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy podpory žákům: praktická škola jednoletá, praktické zaměření na každodenní činnosti, žáci s mentálním a kombinovaným postižením, IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Malinovského 280
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 610
IZO:119200341
Základní informace
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 15.00
Způsob informování zákonných zástupců: osobně, prostřednictvím deníčků, ŽK, telefonu