Zde může být obrázek školy.

Střední škola - Waldorfské lyceum

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola - Waldorfské lyceum
Adresa školy: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Ing. Ivan Smolka
Kontakt na školu Telefon: 272 770 378
Email: lyceum@wspj.cz
Web: info@wlyceum.cz
IČ:71219293
RED-IZO:650075684
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 770 378
IZO:150078137
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 132
Aktuální počet žáků: 126
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol: Světová škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: taneční, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky