Zde může být obrázek školy.

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Kounicova 1320
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Ing. Lenka Zdražilová
Kontakt na školu Telefon: 596 239 253
Email: iuventas@iuventas.cz
Web: www.iuventas.cz
IČ:26863782
RED-IZO:650077393
Zřizovatel:Marta Konkolová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Dvoru 14
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 239 253
Fax: 596 239 253
IZO:150078153
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 302
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12. 2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 37,108,9,8,4,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20000
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, biologie, chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Adobce zvířete v ZOO Ostrava, Křídlení, ekologická likvidace starých mobilů
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, německý, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz zdravotníka, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kounicova 1320
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 711 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 239 253
Fax: 596 239 253
IZO:174101741
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40,-
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne