Zde může být obrázek školy.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Heldovo náměstí 231
Obec: Třebechovice pod Orebem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 46
Ředitel:Mgr. Stanislava Šůlová
Kontakt na školu Telefon: 495 593 074
Email: trivistreb@seznam.cz
Web: www.trivistreb.cz
IČ:27482073
RED-IZO:651014646
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Heldovo náměstí 231
Obec: Třebechovice pod Orebem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 46
Kontakt na školu: Telefon: 495 593 971
Fax: 495 593 971
IZO:151014655
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 222
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.01.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Roční školné v Kč: 18400
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, Odborná praxe žáků na Územním odboru Police ČR., návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Policie ČR, HZS, Městská policie, Městský řad, Vězeňská služba
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sebeobrana, bruslení, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: možnost konzultací, individuální přístup k žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, turistické, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Heldovo náměstí 231
Obec: Třebechovice pod Orebem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 46
Kontakt na školu: Telefon: 495 593 971
Fax: 495 593 971
IZO:181001489
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27,-
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano