Zde může být obrázek školy.

Katolická základní škola v Uherském Brodě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Katolická základní škola v Uherském Brodě
Adresa školy: Ulice: Jirchářská 823
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Mgr. Klára Sovadinová
Kontakt na školu Telefon: 571 891 623
Email: info@kzsub.cz
Web: www.kzsub.cz
IČ:71340700
RED-IZO:651015227
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Jirchářská 823
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:151015279
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 155
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.2.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Škola klade důraz na etickou výchovu.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: zohlednění nadaných žáků i žáků sociálně a zdravotně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: společenské hry, literárně-dramatické, přírodovědné, taneční, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jirchářská 823
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:173101429
Školní klub
Adresa: Ulice: Jirchářská 823
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:173101437
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jirchářská 823
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 891 623
IZO:173101445
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne