Zde může být obrázek školy.

Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Adresa školy: Ulice: Pulická 695
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Ing. Vladimír Voborník
Kontakt na školu Telefon: 491 618 930
Email: info@stredniskola.dobruska.cz
Web: www.sspvc.cz
IČ:71340726
RED-IZO:651017459
Zřizovatel:Podorlické sdružení zaměstnavatelů
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pulická 695
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 618 930
Fax: 494 623 959
IZO:151017891
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12 - 4.12.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 h.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy
Certifikáty škol: ISO 9001 ocenění Hospodářské komory: Firma škole, škola firmě
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: - výuční list ve třetím ročníku maturitního oboru - zkoušky profesních kvalifikací - svářečský průkaz - certifikát znalostí v software SolidWorks
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pulická 695
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 959
IZO:168102196