Zde může být obrázek školy.

Manažerská akademie, soukromá střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Manažerská akademie, soukromá střední škola
Adresa školy: Ulice: Tovární 66
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:PaedDr. Miluše Lidinská
Kontakt na školu Telefon: 603 202 801
Email: lidinska@centrum.cz
Web: http://www.maberoun.cz
IČ:71340734
RED-IZO:651027888
Zřizovatel:Educdoor
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tovární 66
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 603 202 801
IZO:110012879
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): 28,29.11.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20000
Školní vzdělávací program: SVP_VC.pdf (2563,8 KB)
Školní řád: MA_skolni_rad.pdf (209,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika), bazén, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: ve dvouměsíčních intervalech písemné hodnocení pro žáky, pro rodiče v sekci hodnocení na www.maberoun.cz, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny