Zde může být obrázek školy.

Manažerská akademie, soukromá střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Manažerská akademie, soukromá střední škola
Adresa školy: Ulice: Tovární 66
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:PaedDr. Miluše Lidinská
Kontakt na školu Telefon: 603 202 801
Email: lidinska@centrum.cz
Web: http://www.maberoun.cz
IČ:71340734
RED-IZO:651027888
Zřizovatel:Educdoor
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tovární 66
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 603 202 801
IZO:110012879
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 130
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 16000
Školní vzdělávací program: SVP_VC.pdf (2563,8 KB)
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, ve dvouměsíčních intervalech písemné hodnocení pro žáky, pro rodiče v sekci hodnocení na www.maberoun.cz