Zde může být obrázek školy.

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Škola / charakteristika školy
Název školy:AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Adresa školy: Ulice: Dušní 1106
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Mgr. Miriam Lacinová
Kontakt na školu Telefon: 597 578 858
Email: aholss@ahol.cz
Web: www.ahol.cz
IČ:71340815
RED-IZO:651035759
Zřizovatel:AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Dušní 1106
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 597 578 858
IZO:151035768
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 2. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 6, 10, 11, 39, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, biologie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: