Logo školy

Střední odborné učiliště a Lesní mateřská škola

Škola / charakteristika školy
Název školy: Střední odborné učiliště a Lesní mateřská škola
Adresa školy: Ulice: č.p. 245
Obec: Vinařice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 07
Ředitel:Bc. Daniel Černý
Kontakt na školu Telefon: 312 291 724
Mobil: 734 300 087
Email: info@souvin.cz
Web: www.souvin.cz
IČ:71340793
RED-IZO:651036062
Zřizovatel:Gastronomie EU Kladno s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola (lesní mateřská škola)
Adresa: Ulice: parc. číslo 148/7
Obec: Nezabudice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 23
Kontakt na školu:
IZO:181114615
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlavní 245
Obec: Vinařice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 07
Kontakt na školu: Telefon: 312 291 724
IZO:151036098
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 325
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 609
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,45 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 h
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Specifické formy podpory žákům: Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko - psychologická poradna
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ,
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky